Γεωγραφικό πλάτος Γεωγραφικό μήκος
Δεκαδικά μοιρών (WGS84) 40.230443 23.606438
Μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα N40 13 49 E23 36 23
Συντεταγμένες GPS N 40 13.827 E 23 36.386